csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

1535 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 1531-1535

Abafáy Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és gondolkodásról, az esztétikáról és művészetről / Abafáy Gusztáv. - Halálának 100. évford.-ra. Üdvtan c. kézirat. - 4:1-2 (1960) 15-35. T.

Abafáy Gusztáv: Adalékok József Attila életéhez és költészetéhez / Abafáy Gusztáv. - 4:3-4 (1960) 329-337. Kk.

Abafáy Gusztáv: Nagy István írói pályájának kezdete / Abafáy Gusztáv. - 8:1 (1964) 5-19. T.

Abafáy Gusztáv: Arany János széljegyzetei a szalontai Arany-könyvtárban / Abafáy Gusztáv. - Arany László, a Szalonti Arany Emlékmúzeum alapítója és adománya az Arany könyv. - 9:2 (1965) 227-241. T.

Abafáy Gusztáv: Irodalmi vonatkozások legális kommunista sajtónk magyar nyelvű lapjaiban 1920-24 között / Abafáy Gusztáv. - 10:1 (1966) 3-16. T.

Abafáy Gusztáv: [közli] Egy elfelejtett Móricz novella / közli: Abafáy Gusztáv. - 4:3-4 (1960) 367-370. Ad.

Abafáy Gusztáv: [közli] Irodalmi levelezések II. / Közli: Abafáy Gusztáv. - 13:2 (1969) 350-353. Ad.

Abafáy Gusztáv: [ismerteti] Munkásosztály és irodalom / Csehi Gyula. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1963. - 624 p. - Tanulmányok és cikkek. Ism: Abafáy Gusztáv - 8:2 (1964) 269-270. Sz.

Ádám Zsigmond: Szoborleleplezés Naszódon / Ádám Zsigmond. - 1:1-4 (1957) 157. H.

Albert Gyöngyvér Mária: [ismerteti] Ahogy a szolgának telik esztendeje / Ráduly János. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1987. - 292 p. - Kibédi szolgaélet hiteles elbeszélései; Paraszt-társadalom egy rétegéről szóló történet. Ism: Albert Gyöngyvér Mária - 32:1 (1988) 79-80. Sz.

Almási István: A Kádár Kata-ballada kalotaszegi változata / Almási István. - 4:3-4 (1960) 339-341. Kk.

Almási István: Román refrének a moldvai csángók népdalaiban / Almási István. - 10:1 (1966) 119-124. Kk.

Almási István: Réthei Prikkel Marian levelei Seprődi Jánoshoz / Közli: Almási István. - 20:2 (1976) 199-203. Ad.

Almási István: Népballadák a Küküllő mentéről / Almási István. - 22:1 (1978) 85-94. Ad.

Almási István: Sorvégelnyelés népdalainkban / Almási István. - 26:1-2 (1982) 91-100. Kk.

Almási István: Áprily Lajos népdalgyűjteménye / Közzéteszi: Almási István. - Népköltési termékek a székelyföldi "Sóvidék"-ről. - 31:2 (1987) 161-174. Ad.

Almási István: [közli] Magyargyerőmonostori adatok a törököknek eladott leány balladájáról / Almási István. - 7:1 (1963) 109-115. Ad.

Almási István: [ismerteti] Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák / Gyűjtötte, bevezette, jegyz. ellátta: Pozsony Ferenc. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1984. - 304 p. Ism: Almási István - 29:2 (1985) 174-177. Sz.

Anghel, Ioana: A Román Népköztársaság Akadémiája Kolozsvári fiókja Nyelvtudományi Intézetének 1961. évi tevékenysége / Ioana Anghel, Csál László. - 6:2 (1962) 385-386. H.

Anghel, Ioana: A Román Népköztársaság Akadémiája Kolozsvári Fiókja Nyelvtudományi Intézetének 1962. évi tevékenységéről / Ioana Anghel, Csák László. - 7:1 (1963) 149-151. H.

Anghel, Ioana: [ismerteti] Scrieri de ieri şi de azi / Al. Graur ; Előszót írta: Iorgu Iordan. - Bucureşti : Editura ştiintifică, 1970. - 280 p. - Graur, Al. 70. születésnapjára. Ism: Ioana Anghel - 17:1 (1973) 195-196. Sz.

Angi István: Egy vers előterében : (Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában) / Angi István. - 25:1 (1981) 3-16. T.

Angi István: A művészi jelentés zeneisége / Angi István. - 29:1 (1985) 3-20. T.

Angi István: Érték és ellenérték az esztétikum erőterében / Angi István. - 31:1 (1987) 53-58. Kk.

Antal Árpád: Balog Józsi balladája keletkezésének és változásainak kérdéséhez / Antal Árpád. - Szántó Ferenc a ballada énekmondója Függelékben a változatsort közli. - 6:1 (1962) 27-67. T.

Antal Árpád: Arany János ünnepére / Antal Árpád. - Szül. 150. évfordulója. - 11:2 (1967) 197-200. T.

Antal Árpád: A falusi lakosság olvasókörei a reformkorban : (Adatok Brassai Sámuel népnevelő munkásságához) / Antal Árpád. - hm: Dankovits Ádám NyIrK 12: (1968) 99-103. - 13:2 (1969) 315-322. Kk.

Antal Árpád: Lenore-monda az erdélyi magyar folklórban / Antal Árpád. - 21:1 (94-100. Kk.

Antal Árpád: Nagy Géza : (1914-1981) / Antal Árpád. - 25:1 (1981) 127. H.

Antal Árpád: A fiatal Gyulai arcképéhez : "Sorsunkat hordta, nem csupán a kardot"... / Antal Árpád. - 30:1 (1986) 3-18. T.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék