csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1957: 31 tétel lapozás: 1-30 | 31-31

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Ádám Zsigmond: Szoborleleplezés Naszódon / Ádám Zsigmond. - 1:1-4 (1957) 157. H.

Blédy Géza: [ismerteti] Atlasul Lingvistic Romîn : I-II. / gyűjtötte: Emil Petrovici ; szerk.: Ioan Pătrut. - Cluj : Academia Rep. Populare Romine, 1956. - I.: VIII p., 274 tp.; II.: VII, 275-622 p., 7 tp., 7 tp. - (Serie nonă). Ism: A román nyelvatlasz új sorozata / Blédy Géza - 1:1-4 (1957) 117-119. Sz. b.

Engel Károly: Solymosi Elek : Adalék a magyar-román művelődési kapcsolatok történetéhez / Engel Károly. - Színész. - 1:1-4 (1957) 97-103. Kk.

Gálffy Mózes: Mutatvány "Csík és Gyergyó tájnyelvi atlaszá"-ból / Gálffy Mózes, Márton Gyula. - Függelék: kutatópontok jegyzéke, kutatópontok térképe. - 1:1-4 (1957) 63-74. T.

Gergely Piroska, B.: A Bolyai Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének nyelvművelő tevékenysége / B. Gergely Piroska. - 1:1-4 (1957) 158.

Holzträger, Fritz: [ismerteti] Az erdélyi szász tájszótár / Fritz Holzträger. - Kéziratos cédulaanyag. - 1:1-4 (1957) 120-121. Sz. b.

Jancsó Elemér: A mai magyarországi irodalomtörténetírás: Beszámoló magyarországi kutatóutamról / Jancsó Elemér. - 1:1-4 (1957) 111-117. Sz. b.

Jancsó Elemér: A Kolozsvári Magyar Színház múltját illető színháztörténeti kutatások : A színház fennállásának százhetvenedik évfordulóján / Jancsó Elemér. - Engel Károly: 1:1-4 (1957) 97-104; Jakó Zsigmond; 9:1 (1965) 21-40; Kocziány László: 1:1-4 (1957) 139-148; Jancsó Elemér: 7:1 (1963) 7-17, 7:2 (1963)

József Magda, Kovácsné: Kápolnásfalu vezetéknevei / Kovácsné József Magda. - Gálffy Márton NyIrK 1:1-4 (1957) 70-71; Márton Gy. NyIrK 13:2 (1969) 212-3. - 16:1 (1972) 115-120. Kk.

Kelemen Béla: Az új román-magyar nagyszótár szerkesztésének legfontosabb elvi és gyakorlati szempontjai / Kelemen Béla. - 1:1-4 (1957) 33-49. T.

Kis Emese: Revista de filologie romanică şi germanica / főszerk.: Tudor Vianu ; szerk.: Emil Petrovici, Iorgu Iordan. - 1 (1957) 240 pp. - Bucureşti : Editura Academiei R.S.R. Ism: Kis Emese - 2:1-4 (1958) 281-282. Sz.

Kocziány László: Adalékok a XVII. századvégi erdélyi iskolai színjátszáshoz / Kocziány László. - 1:1-4 (1957) 139-149. Ad.

Márton Gyula: Mutatvány "Csík és Gyergyó tájnyelvi atlaszá"-ból / Gálffy Mózes, Márton Gyula. - Függelék: kutatópontok jegyzéke, kutatópontok térképe. - 1:1-4 (1957) 63-74. T.

Márton Gyula: Mutatvány a "Szilágysági Tájnyelvi Atlasz"-ból I. / Márton Gyula. - 4 térkép. NyIrK. 13:2 (1969) 205-21. Murádin L. 2:1-4 (1958) 174. Vigh Károly 1:1-4 (1957) 149-56. Kutatópontok felsorolása. - 20:1 (1976) 3-20. T.

Murádin László: Az ikes ragozás állapota és használatának nemzedékek szerinti megoszlása Háromszéken / Murádin László. - Vámszer Márta, NyIrK 6:1 (1962) 117-130. T., térkép. - 1:1-4 (1957) 75-86. T.

Nagy Jenő: A moldvai csángó öltözet szókincsének román jövevényszavai / Nagy Jenő. - 1:1-4 (1957) 87-96. Kk.

Nagy Jenő: Magyar nyelvészeti előadások a RNK Akadémiája Kolozsvári Fiókjának Nyelvtudományi Intézetében / Nagy Jenő. - 1:1-4 (1957) 158. H.

Neiescu, Ileana: [ismerteti] Limba romînă. - 5:1-6 (1956). - Bukarest : Editura Academiei Române. Ism: I. Neiescu - 1:1-4 (1957) 123-127. Sz. b.

Neiescu, Ileana: Limba romînă. - 6:1-6 (1957). - Bucureşti : Ed. Academiei R.P.R. - Két hónaponként jelenik meg. Ism: Ilieana Neiescu - 2:1-4 (1958) 278-280. Sz.

Petrovici, Emil: Lingina román helynév < m. lengyel / Emil Petrovici. - 1:1-4 (1957) 27-31. T.

Scridon, Gavril: [ismerteti] Studii şi cercetări lingvistice. - 7:1-2 (1956). - Bucureşti. Ism: G. Scridon - 1:1-4 (1957) 121-123. Sz. b.

Szabó György: [ismerteti] Adalékok Abafáji Gyulay Pál életéhez / Szabó György. - 1:1-4 (1957) 133-139. Ad.

Szabó T. Attila: A Román Népköztársaság magyar nyelvjárásai nyelvtérképének előkészítése / Szabó T. Attila. - 1956. évi magyar nyelvű előadássorozat. - 1:1-4 (1957) 13-26. T.

Szabó T. Attila: [ismerteti] Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulóján : Tanulmányok I.[Művei jegyzékével]. - Bukarest : Tudományos Könyvkiadó, é. n. - 699, 2, 1 p., 50 melléklet. - (Bolyai Tudományegyetem kiadványai (Kolozsvár, 1957) : 1.). Ism: Kelemen Lajos / Szabó T. Attila - 1:1-4 (1957) 109-110. Sz. b.

Szabó Zoltán: [ismerteti] Magyar Nyelv. - 53:1-2, 3-4 (1957). - Budapest : Akadémiai Kiadó. - Melich János emlékkönyv. Ism: Szabó Zoltán - 2:1-4 (1958) 268-170. Sz.

Teiszler Pál: A mezőfényi tájnyelv hosszú mássalhangzóinak megrövidüléséről / Teiszler Pál. - 1:1-4 (1957) 105-108. Kk.

Vámszer Márta: Csík és Gyergyó nyelvjárása / Vámszer Márta. - 1 térkép. Szójegyzék. - 1:1-4 (1957) 53-62. T.

Vámszer Márta: Az ikes igeragozás állapota a kalotaszegi nyelvjárásban / Vámszer Márta. - Murádin László: NyIrK 1:1 (1957) 75-81. - 6:1 (1962) 117-130. T.

Vámszer Márta: [ismerteti] Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái / Deme László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1956. - 383 p. Ism: Vámszer Márta - 1:1-4 (1957) 127-131. Sz. b.

Vígh Károly: Bihari, érmelléki, szatmári és szilágysági növénynevek / Vígh Károly. - Szójegyzék. - 1:1-4 (1957) 149-156. Ad.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék