csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1960: 65 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-65

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abafáy Gusztáv: Bolyai János nézetei a nyelvről és gondolkodásról, az esztétikáról és művészetről / Abafáy Gusztáv. - Halálának 100. évford.-ra. Üdvtan c. kézirat. - 4:1-2 (1960) 15-35. T.

Abafáy Gusztáv: Adalékok József Attila életéhez és költészetéhez / Abafáy Gusztáv. - 4:3-4 (1960) 329-337. Kk.

Abafáy Gusztáv: [közli] Egy elfelejtett Móricz novella / közli: Abafáy Gusztáv. - 4:3-4 (1960) 367-370. Ad.

Almási István: A Kádár Kata-ballada kalotaszegi változata / Almási István. - 4:3-4 (1960) 339-341. Kk.

Balázs László: [ismerteti] Limba Romînă. - 7:1-6 (1958). - Bukarest : Bukaresti Nyelvtud. Int. Ism: Balázs László - 4:1-2 (1960) 189-191. Sz.

Balogh Dezső: A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének 1959. évi nyelvjáráskutató munkájáról / Balogh Dezső. - 4:1-2 (1960) 195. H.

Balogh Edgár: [ismerteti] Irodalomtudományok feladatai / Balogh Edgár. - A NyIrK irodalomtörténeti célkitűzései, a III. kongr. szellemében. - 4:1-2 (1960) 13-14.

Cornel, Săteanu: [ismerteti] Cercetări de lingvistică. - 2:1-4 (1957). - Kolozsvár : R. NK. Akad. Kolozsvár. Ism: Săteanu Cornel - 4:1-6 (1960) 186-189. Sz.

Csák László: Bélfenyéri tájszók / Csák László. - 4:3-4 (1960) 353-359. Ad.

Csehi Gyula: A munkásirodalom kutatásának néhány kérdéséről / Csehi Gyula. - Romániai magyar irodalom a két világháború között. - 4:3-4 (1960) 203-220. T.

Dani János: [közli] Halici Mihály hagyatéki leltára / közli: Musnai László, Dani János. - 4:1-2 (1960) 67-81. T.

Dankanits Ádám: Adatok a XVIII. századi enyedi nyomda történetéhez / Dankanits Ádám. - A régi enyedi nyomda kiadványainak jegyzéke. - 4:1-2 (1960) 150-158. Ad.

Demes Gabriella: Csíkszentimre ragadványnevei / Demes Gabriella. - Adattár. - 4:3-4 (1960) 362-367. Ad.

Engel János: RNK Akadémiája Kolozsvári Fiókja könyvtárának gyarapodása : Két XVIII. századi kézirat / Engel Károly. - Hírközlés: gyarapodásjegyzék: Hermányi Dienes József; Sidok Talmudja c.; Hári János: Török Alkorán, Kassa 1626. Mindkét kéziratot Benkő Ferenc másolta Nagyenyeden, 1760- ill. 1771-ben. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: Az RNK Akadémiájának Kolozsvári Fiókja : 1960. március 25-26.-án tartott tudományos ülésszak / Engel Károly. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: RNK Akadémiája Kolozsvár Történeti Levéltár : (Kézirat és misszilis anyag) / Engel Károly. - Hírközlés a kéziratról és levelekről. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: Jancsó Elemér : [Újabb levéltári ritkaságai] / Engel Károly. - Hírközlés. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: Cintece cîmpeneşti cu glasuri romîneşti : (XVIII. századi román-magyar énekeskönyv) / Kelemen Béla. - Hírközlés, azonosítás. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: Mikes Kelemen, Szent Kereszt királyi útja (eredeti kézirat) : Bem erdélyi hadseregének pénztárnaplója. (Petőfi Sándor és Ceras Boliac működésével kapcsolatos) / Engel Károly. - Hírközlés. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: Sipos Domokos pályakezdésének emlékeit Vita Zsigmond összegyűjtötte / Engel Károly. - Hírközlés. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Engel Károly: [ismerteti] Tudós Weszprémi István : (Arckép a magyar felvilágosodás előtörténetéből) / Sükösd Mihály. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1958. - 99 p. - (Irodalomtörténeti Füzetek : 16. sz.). Ism: Az Irodalomtörténeti Füzetek két újabb kötete / Engel Károly - 4:1-2 (1960) 168-171. Sz.

Engel Károly: [ismerteti] Az Irodalomtörténeti Füzetek két újabb kötete / Engel Károly - 4:1-2 (1960) 168-171. Sz.

Faragó József: Creangă egyik meséje a moldvai csángó népköltészetben / Faragó József. - 4:1-4 (1960) 83-103. T.

Faragó József: Egy moldvai csángó Ludas Matyi-mese / Faragó József. - F. J. a moldvai csángók között töltött hosszú időt. - 4:3-4 (1960) 255-268. T.

Ficzay Dénes: [közli] Egy elfelejtett Ady levél / közli: Ficzay Dénes. - 4:1-2 (1960) 148. Ad.

Forrai Erzsébet, O.: Az RNK Akadémiája Kolozsvári Fiókjának Nyelvtudományi Intézete : 1959-ben, minden hét keddjén megtartották nyelvtudományi üléseiket / O. Forrai Erzsébet. - 4:3-4 (1960) 393. H.

Gálffy Mózes: A nyelvjárási hátrábbképzett t hangról / Gálffy Mózes. - 4:1-2 (1960) 136-139. Kk.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Analize gramaticale şi stilistice / D. D. Draşoveanu, P. Dumitraşcu, M. Zdrenghea. - Bucureşti : Editura ştiinţifică, 1959. - 203 + 2 p. Ism: A román nyelvtani és stilisztikai elemzés kérdései / Gálffy Mózes - 4:1-2 (1960) 180-182. Sz.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] A román-magyar nyelvi kölcsönhatás kutatása 1955-59. között / B. Gergely Piroska. - 4:3-4 (1960) 386-391. Sz.

Jancsó Elemér: Kazinczy fogsága utáni felvilágositói tevékenysége / Jancsó Elemér. - Kazinczy születésének 200. évfordulója alkalmából megemlékezés. - 4:1-2 (1960) 37-55. T.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék