csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1983: 37 tétel lapozás: 1-30 | 31-37

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Balla Júlia: [ismerteti] Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : (Narratológiai tanulmányok). - Szeged, 1980. - 373 p. - (Studia Poetica 1). - Konferencia anyaga. Ism: Balla Júlia - 27:2 (1983) 178-179. Sz.

Balogh Dezső: A jön ige tőtipusa / Balogh Dezső. - 27:2 (1983) 164. Kk.

Bán Elek: [ismerteti] Slovenské náreèia v stoliciach Sălaj a Bihor v Rumunsku / Grigore Benedek. - Martin : Matica Slovenská, 1983. - 215 p. - Romániai szlovák települések nyelve, teleüléstörténete. Ism: Bán Elek - 29:1 (1985) 90-92. Sz.

Beke György: Közélet, közírás, szépirodalom / Beke György. - Kurkó Gyárfás. - 27:2 (1983) 105-114. T.

Cseke Péter: Az Erdélyi Fiatalok kutatásának mérlege / Cseke Péter. - 27:2 (1983) 133-141. Kk.

Csomortáni Magdolna: Csíkszentlélek helynevei / Csomortáni Magdolna. - 1 térkép. - 27:1 (1983) 75-76. Ad.

Demény István Pál: A vogul hősi epika II. / Demény István Pál. - I. NyIrK 27:2 (1983) 115-124. - 28:1 (1984) 23-32. T.

Dombi Erzsébet, P.: [ismerteti] A pecsétek feltörése : Mai líránkat olvasva / Török Gábor. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1983. - 424 p. Ism: P. Dombi Erzsébet - 29:1 (1985) 83. Sz.

Egyed Péter: A bizonyosság határai : Móricz Zsigmond regényformájának kérdéseiről / Egyed Péter. - 27:2 (1983) 95-1. T.0

Farkas Cs. Magdolna: A beszéd "cselekvésértéke" / Farkas Cs. Magdolna. - 27:2 (1983) 143-150. Kk.

Gálffy Mózes: Az ismétlés mint mondatszerkesztési eljárás a magyarói nyelvjárásban / Gálffy Mózes. - 27:1 (1983) 29-40. T.

Gálffy Mózes: A rábaközi Mihályi nyelvjárásának hang- és alaktana / Kiss Jenő. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 212 p. Ism: Gálffy Mózes - 27:2 (1983) 184-186. Sz.

Gergely Piroska, B.: Az idő főnév időhatározói alakulatainak történetéből / B. Gergely Piroska. - 27:1 (1983) 47-51. Kk.

Gyimesi Éva, Cs.: Ősképek, egyetemes szimbólumok / Cs. Gyimesi Éva. - 27:1 (1983) 3-14. T.

Kabán Annamária: [ismerteti] Szövegszerkezeti alapvizsgálatok : (Magyar újsághíranyag alapján) / Békési Imre. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 244 p. Ism: Kabán Annamária - 27:1 (1983) 82-83. Sz.

Kántor Lajos: "Erdély írói új feladatok előtt" : (A Világosság tükrében - az Utunk indulása előtt) / Kántor Lajos. - Utunk (folyóirat), Gaál Gábor; Világosság (napilap), Balogh Edgár. - 27:1 (1983) 41-46. Kk.

Kósa Ferenc: Az s és z hangértékű sz az erdélyi régi kéziratos írásbeliségben / Kósa Ferenc. - Erdélyi Szótörténeti Tár XVI.XVII. sz. emlékből. - 27:2 (1983) 151-155. Kk.

Kósa Ferenc: [ismerteti] Nyelv és irodalom : Válogatott tanulmányok, cikkek V. kötet. / Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1981. - 576 p. Ism: Kósa Ferenc - 27:1 (1983) 88-90. Sz.

Kovácsné József Magda: [ismerteti] A kalotaszegi magyar családnevek rendszertani és funkcionális vizsgálata / B. Gergely Piroska. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1981. - (Nyelvtudományi Értekezések : 108. sz.). Ism: Kovácsné József Magda - 27:2 (1983) 182-184. Sz.

Kozma Dezső: Jászai Mari három levele / Közli: Kozma Dezső. - 27:1 (1983) 63-64. Ad.

Kozma Dezső: [ismerteti] Filozófia és regény : Lukács-tanulmányok / Máthé Gábor. Ism: Kozma Dezső - 27:1 (1983) 77-79. Sz.

Köllő Károly: Erdéyli viták a naturalizmusról II. / Köllő Károly. - 27:1 (1983) 15-27. T.

Könczei Csilla: Horváth János nyelvészeti vonatkozású levele / Közli: Könczei Csilla. - 27:1 (1983) 61-63. Ad.

Mózes Huba: A romániai magyar regény a két világháború között : (Bibliográfia) / Összeáll.: Mózes Huba. - 1920-1940 között Romániában magyar nyelven megjelent magyar regény válogatott bibliográfiája. - 27:1 (1983) 65-71. Ad.

Mózes Huba: [ismerteti] Levelek (1907-1931) / Kuncz Aladár ; Sajtó alá rendezte: Jancsó Elemér, Máthé-Szabó Magda ; Jegyz. összeáll.: Juhász András. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1982. - 456 p. - (Romániai Magyar Írók). - A kötet 98 levélíró 300 levelét tartalmazza. Ism: Mózes Huba - 27:1 (1983) 77. Sz.

Mózes Huba: [ismerteti] Analele Academiei Republicii Socialiste România. - Bucureşti : Ed. Acad. Rep. Soc. România, 1985. - 336 p. - (Anul 117. (1983) : Seria a IV-a. Volumul XXXIII.). - Évkönyv 117. kötet 1985-ben jelent meg. Az Acad. osztályainak, területi egységeinek, intézményeinek 1982-1983. évi munkájáról tájékoztat. Ism: Mózes Huba - 30:1 (1986) 84-85. Sz.

Murádin László: Az á utáni o-zás elterjedtsége a mezőségi nyelvjárásterület nyugati részén / Murádin László. - 1 térkép. - 27:1 (1983) 53-60. Kk.

Murádin László: Kelemen Béla : (1913-1982) / Murádin László. - 27:1 (1983) 91-92. Ad.

Murádin László: Néhány apróvad neveinek erdélyi nyelvföldrajza / Murádin László. - 27:2 (1983) 157-163. Kk.

Szabó Gyula, Gy.: Érmihályfalva és Ottomány helynevei / Gy. Szabó Gyula. - 27:1 (1983) 71-75. Ad.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék