csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1968: 58 tétel lapozás: 1-30 | 31-58

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Antal Árpád: [ismerteti] Az Árgírus-szép história / Kardos Tibor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. - 416 p. + 32+ 7 mell. Ism: Antal Árpád - 12:2 (1968) 369-372. Sz.

Bakos Klára: Adyfalva családnevei / Bakos Klára. - 12:1 (1968) 77-84. Kk.

Balogh Edgár: [ismerteti] A "Korunk" eszmei kiforrása 1930-1933-ban / Balogh Edgár. - Forrásmunkák: Balogh Edgárd A Korunk fordulata 1929-ben: NYIrk. 8:2 (1964) 141-156. - 11:2 (1968) 233-245. T.

Bán Elek: [ismerteti] Mijloace technice audio-vizuale în predarea limbilor străine : (Laboratorul lingvistic) / Marcel Saraş. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1967. Ism: Bán Elek - 12:2 (1968) 346-350. Sz.

Bura László: Nagykároly környéki tájszók / Bura László. - Szójegyzék. - 12:1 (1968) 127-130. Ad.

Csák László: Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája Kolozsvári Fiókja Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetének 1967. évi tevékenysége / Csák László. - 12:1 (1968) 168-171. H.

Csetri Elek: [közli] Iratok Körösi Csoma Sándor göttingai tanulmányútjához / Közli: Csetri Elek. - Életrajzi adatok, bizonyítvány stb. - 12:1 (1968) 134-141. Ad.

Dankanits Ádám: Olvasó társulatok polgári társalkodók és Kaszinók / Dankanits Ádám. - Reformkori művelődési mozgalmak kialakulása. - 12:1 (1968) 99-103. Kk.

Dombi Erzsébet, P.: Az intellektuális stílus néhány eszköze Szabó Lőrinc "a huszonhatodik év" című versciklusában / Dombi Erzsébet. - 12:1 (1968) 67-84. Kk.

Engel Károly: Dr Musnai László : (1888. február 26-1967. május 8.) / Engel Károly. - 12:1 (1968) 171-172. H.

Engel Károly: Nagyváradi vonatkozású széljegyzetek Gheorghe şincai önéletrajzi elégiájához / Engel Károly. - 12:2 (1968) 293-301. Kk.

Engel Károly: [ismerteti] Conceptul de literatură universală şi comparată : Studii teoretice şi comparative / Alexandru Dima. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967. - 208 p. Ism: Engel Károly - 12:1 (1968) 159-163. H.

Essatzky, Constantin: [fordította] Ismeretlen műfordító egy kolozsvári kalendáriumban / Közli: Vigh Károly ; ford.: Essatzky Constantin. - Ajtai gyűjteményből. A Magyar Polgárok nagy naptára 1881. évf. 18-20. lapján két versfordítás eredetijét közli. - 12:1 (1968) 141-143. Ad.

Faragó József: Futásfalvi mese az erdők anyjáról / Faragó József. - 12:1 (1968) 105-107. Kk.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Helyes kiejtés, szép magyar beszéd : (Az egri kiejtési konferencia anyaga) / Szerk.: Grétsi László, Szatmári István ; Szerk.biz.tag: Bárczi Géza, Bakos József, Deme László, Imre Samu, Lőrincze Lajos. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1967. - 277 p. - 1965. okt. 22-23.-n rendezte a Magyar Nyelvtudományi Társaság a MTA Nyelvtudományi Intézete, Egri Pedagógiai Főiskola, az Egri Városi Tanács, a Heves-megyei Tanács Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Műv. Min. Ism: Gálffy Mózes - 12:2 (1968) 359-363. Sz.

Izsák József: Az "Erdélyi Helikon" és a román irodalom / Izsák József. - 12:2 (1968) 257-267. T.

Jancsó Elemér: A romániai magyar irodalomra vonatkozó kutatások / Jancsó Elemér. - 12:2 (1968) 223-231. T.

Jancsó Elemér: [közli] Benkő József ismeretlen levelei / Közli: Jancsó Elemér. - 2 levél, mindegyike Teleki Sámuelnek íródott. - 12:1 (1968) 130-134. Ad.

Jancsó Elemér: [közli] Tamási Áron levelei Jancsó Bélához / Közli: Jancsó Elemér. - 12:2 (1968) 321-329. Ad.

Kelemen Béla: A nyelvészek X. nemzetközi kongresszusa : (1967. aug. 28-szept. 2.) Bukarest / Kelemen Béla. - 12:1 (1968) 167-168. H.

Kelemen Béla: A matematika kapcsolata a természet- és társadalomtudományokkal : Az Akadémia tudományos ülésszaka / Kelemen Béla. - Közgyűlés is 1968. jan. 19-20. - 12:2 (1968) 373-374. H.

Kelemen Béla: [ismerteti] Atlasul lingvistic român pe regium : Maramureş II. / Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan. - [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Socialiste, 1971. - XXVI. +293 p. - Máramarosi Nyelvatlasz altenia NyIrK 12:2 (1968) 341-44., Máramaros NyIrK 13:2 (1969) 380-1. Ism: Kelemen Béla - 16:1 (1972) 147-149. Sz.

Kiss Emese: [ismerteti] Style in Language / Thomas E. Sebeok. - Cambridge : M.J.T. Press, Massachusetts Institute of technology, 1966. - 470 p. - Social Science Research Council’s Comittee on Linguistics and Psychology [1957. ápr. 17-19. Bloomington]. Ism: Kiss Emese - 12:2 (1968) 350-355. Sz.

Kósa Ferenc: [ismerteti] Bécsi Kódex nyelvtana : Szótárszerű feldolgozásban. Morfológiai rész / Szerk.: Károly Sándor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1965. - 249 p. Ism: Kósa Ferenc - 12:1 (1968) 164-165. Sz.

Kovács János: A "Bukaresti Hírlap" irodalmi törekvései / Kovács János. - 1921 elején jelent meg, kortörténeti dokumentumokat közöl (13 száma jelent meg). - 12:1 (1968) 29-39. T.

Kozma Dezső: A két világháború közötti romániai magyar irodalom kutatásának újabb eredményei / Kozma Dezső. - 12:1 (1968) 85-90. Kk.

Kozma Dezső: Benedek Elek - Az elbeszélő / Kozma Dezső. - 12:2 (1968) 269-277. T.

Láng Gusztáv: Dsida Jenő két írói álneve / Láng Gusztáv. - 12:2 (1968) 287-291. Kk.

Mării, Ion: [ismerteti] Individualitatea limbii române între limbile romanice / Alexandru Niculescu. - Bucureşti : Editure ştiinfifică, 1965. - 181 p. Ism: Ion Mării - 11:2 (1968) 344-346. Sz.

Márton Gyula: Háromszéki tájszók / Márton Gyula. - A szerző a feldolg. tájszóknak a lelőhelyét (falvakat) is felsorolja. - 12:1 (1968) 120-127. Ad.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék