csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1988: 34 tétel lapozás: 1-30 | 31-34

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Csomortáni Magdolna: Érkörtvélyes mai személynévrendszere / Csomortáni Magdolna. - NyIrK 33:2 (1988) 133-148. T. - 30:2 (1986) 141-150. T.

Csomortáni Magdolna: Egy érmelléki falu utó- és becenevei / Csomortáni Magdolna. - 30:2 (1986) 141-150. T. - 33:2 (1988) 133-148. T.

Dánielisz Endre: [ismerteti] Toldi-szótár : Arany János Toldijának szókészlete / Pásztor Emil. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1986. - 272 p. Ism: Dánielisz Endre - 32:1 (1988) 86-88. Sz.

Egyed Péter: Mű- olvasatok és irány : (Lukács György útja 1919-ig.) / Egyed Péter. - 32:1 (1988) 3-10. T.

Farkas Cs. Magdolna: [ismerteti] Magyar verbális asszociációk I. / Szerk. és bevezetőt írta: Balló Larissza. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1983. - 422 p. Ism: Farkas Cs. Magdolna - 32:1 (1988) 88-90. Sz.

Ferenczi Géza: Székely rovásszövegek megfejtéséhez / Ferenczi Géza. - 32:1 (1988) 51-56. Kk.

Fülei-Szántó Endre: A "marad" ige elemzése a spanyol és a magyar nyelvben / Fülei-Szántó Endre, Jolio Zavaleta. - 32:2 (1988) 123-132. T.

Galbács Mihály: [ismerteti] Poetica lui Dostoievski / Albert Kovács. - Bucureşti : Editura Univers, 1987. - 376 p. Ism: Galbács Mihály - 33:1 (1988) 94-95. Sz.

Janitsek Jenő: Feiurdeni helynevei / Janitsek Jenő. - 1 térkép. - 32:2 (1988) 171-184. Ad.

Józsa Mária: [ismerteti] A pillanat formái / Thomka Beáta. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1986. - 222 p. - A rövidtörténet szerkezete és műfaja. Narratív poétikai vázlat. Rövidprózai formák a magyar irodalomban. A rövidtörténet műfajformája és típusa. Ism: S. Józsa Mária - 32:1 (1988) 80-82. Sz.

Kabán Annamária: Text şi textualitate. Semiotică şi poetică 3. : [A szöveg és a szöveg minősége]. - Cluj-Napoca : Universitatea Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, 1987. - 317 p. - IV. stilisztikai, poétikai, szemiotikai szimpózium előadásainak anyaga. Ism: Kabán Annamária - 32:2 (1988) 190-191. Sz.

Kabán Annamária: [ismerteti] A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról / Bánréti Zoltán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983. - 105 p. Ism: Kabán Annamária - 32:1 (1988) 90-92. Sz.

Kacsó Gizella: Czóbel Minka és a szecesszió / Kacsó Gizella. - 32:1 (1988) 43-50. Kk.

Kósa Ferenc: [ismerteti] Mészöly Gedeon Octavia fordítása / Közzéteszi: Kósa Ferenc. - Deák nyelvből magyarra fordította: M. G. Szerzője ismeretlen. A fordításhoz vett kiadás: L. Annaei Senecae Tragoediae. Gustav Richter. Lipsiae, Teubner. 1902. - 32:1 (1988) 70-78. Ad.

Kozma Dezső: Az Ady-örökség történetéből / Kozma Dezső. - 32:1 (1988) 11-18. T.

Kozma Dezső: [ismerteti] Századutóról - századelőről : Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. / Németh G. Béla. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1985. - 612 p. Ism: Kozma Dezső - 32:1 (1988) 83-84. Sz.

Kötő József: Az aradi színjátszás két világháború közötti történetéből / Kötő József. - 32:2 (1988) 111-122. T.

Mózes Huba: Romániai magyar verseskönyvek és- füzetek a két világháború között / Mózes Huba. - 32:1 (1988) 57-69. Ad.

Mózes Huba: A hazai magyar verseskötetek megjelenésének dinamikája 1944 és 1987 között / Mózes Huba. - Romániai ill. átmenetileg Romániában alkotó szerzők magyarul írott és Romániában kiadott 1944-1987 között megjelent verseskötetei. - 32:2 (1988) 149-152. Kk.

Mózes Huba: Irodalomtörténet - 1987. : Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott bibliográfiája / Összeáll.: Mózes Huba. - 32:2 (1988) 163-170. Ad.

Mózes Huba: [ismerteti] Berde Mária / Molnár Szabolcs. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1986. - 320 p. Ism: Mózes Huba - 32:2 (1988) 185-186. Sz.

Murádin László: Nyelvföldrajzi adatok a kukorica szókincséhez / Muradin László. - 32:1 (1988) 19-42. T.

Murádin László: A rovarnevek nyelvjárási szókincséből / Murádin László. - 33:2 (1988) 153-162. Kk.

Péntek János: [ismerteti] Hermész nyomában. A magyar nyelvbölcselet alapkérdései. / Balázs János. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1987. - 71. Ism: Péntek János - 32:2 (1988) 195-196. Sz.

Szabó Zoltán: Boris Cazacu (1919-1987) / Szabó Zoltán. - 32:1 (1988) 95- H.

Szabó Zoltán: A szecesszió főbb stiláris sajátosságai Hortensia Papadat-Bengescu és Kaffka Margit prózájában : (Összehasonlító stilisztikai vizsgálat) / Szabó Zoltán. - 32:2 (1988) 99-110. T.

Szabó Zoltán: [ismerteti] Handbook of Discourse Analysis I-IV. / [Kiadta, bevezette:]Teun A. Van Dijk. - London : Academic Press, 1985. - 302; 279; 293; 286 p. Ism: Szabó Zoltán - 32:1 (1988) 92-94. Sz.

Szabó Zoltán: [ismerteti] Style in fiction: A linguistic introduction to Englis fictional prose. / Geoffrey N. Leech, Michael H. Short. - London, New-York : Longman, 1981 [reprinted 1986]. - XIII + 402 p. Ism: Szabó Zoltán - 32:2 (1988) 193-194. Sz.

Szász Lőrinc: [ismerteti] Magyar-román műszaki szótár. Dicţionar tehnic maghiar-român / Bíró András, Felszeghy Ödön, Füstös Kálmán, Jenei Dezső stb. ; Szerk.: Pálfalvi Attila, Jenei Dezső. - Bucureşti : Editura Tehnică, 1987. - 1360 p. Ism: Szász Lőrinc - 32:1 (1988) 85-86. Sz.

Szász Lőrinc: [ismerteti] Etimologia şi limba română. Principii-Probleme / Ion Coteanu, Marius Sala. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. - 160 p. Ism: Szász Lőrinc - 32:2 (1988) 188-190. Sz.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék