csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1970: 57 tétel lapozás: 1-30 | 31-57

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Balogh Edgár: [ismerteti] A népfronti Korunk / Balogh Edgár . - 14:2 (1970) 289-302. T.

Balogh Edgár: [ismerteti] A Korunk szintézise 1938-1940-ben / Balogh Edgár. - Balogh Edgár NyIrK 8:1 (1964) 233-45; 14:2 (1970) 289-302. Vásárhelyi találkozó 1937. - 17:1 (1973) 53-69. T.

Bán Péter: [összeállította] Székelymuzsnai tájszók / Bán Péter. - Szójegyzék. - 14:1 (1970) 185-187. Ad.

Benkő András: Apáczai Csere János magyar nyelvű zeneelmélete / Benkő András. - 14:1 (1970) 171-177. Kk.

Brauch Magda: A nominális szerkesztésmód, mint stilisztikai eljárás / Brauch Magda. - 14:2 (1970) 343-347. Kk.

Bura László: Túrterebesi tájszók / Bura László, Rög József. - 14:1 (1970) 187-189. Ad.

Csák László: Bélfenyér családnevei : 1580-1966 / Csák László. - Szójegyzék és táblázatok. - 14:1 (1970) 59-73. T.

Csehi Gyula: A Lenin hagyaték szellemében / Csehi Gyula. - 14-1 (1970) 5-8. T.

Dankanits Ádám: [közli] Rovásírásos sorok 1624-ből / Dankanits Ádám. - 14:2 (1970) 378-379. Ad.

Dombi Erzsébet, P.: [ismerteti] Kis Magyar Stilisztika / Bartha János, Horváth Tibor, Józsa Nagy Mária, Szabó Zoltán ; Szerk.: Szabó Zoltán. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1968. - 229 p. Ism: P. Dombi Erzsébet - 14:2 (1970) 386-389. Sz.

Dombi Erzsébet, P.: [ismerteti] A novellaelemzés új módszerei : A szegedi novellaelemző konferencia anyaga (1970. ápr. 9-11.) / Szerk.: Hankiss Elemér . - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 334 p. Ism: P. Dombi Erzsébet - 16:2 (1972) 365-368. Sz.

Engel Károly: Összehasonlító irodalomtörténeti értekezlet Bukarestben / Engel Károly. - 14:2 (1970) 393. H.

Engel Károly: [ismerteti] Poezia lui Eminescu în Transilvania / Elena Stan. - Bucureşti : Editura petru literatură, 1969. - 212 p. - Disszertáció: Emineszcu költészete Erdélyben. Ism: Engel Károly - 14:1 (1970) 216-219. Sz.

Enyedi Sándor: Kísérletek Erdélyben az anyanyelvű színjátszás megteremtésére a XVIII. század utolsó évtizedében / Enyedi Sándor. - 14:1 (1970) 163-170. Kk.

Gergely Piroska, B.: Inaktelke [mai] személynévrendszere II. : A ragadványnevek funkciója, nyelvi alkata és jelentéstana / B. Gergely Piroska. - NyIrK 13:1 (1969) 33-44. - 14:1 (1970) 39-58. T.

Gyimesi Éva, Cs.: A képek funkcióváltása és az intellektualizálódás József Attila stílusában / Cs. Gyimesi Éva. - 14:1 (1970) 141-149. Kk.

Horváth István: Ózdi tájszavak / Horváth István. - Szójegyzék. - 14:1 (1970) 179-185. Ad.

Jancsó Elemér: [közli] Aranka György kiadatlan levelezéséből / Közli: Jancsó Elemér. - A.Gy.-höz írottak. - 14:1 (1970) 189-196. Ad.

Jancsó Elemér: [közli] Ismeretlen Ady- dokumentumok / Közli: Jancsó Elemér. - 14:2 (1970) 375-377. Ad.

Kántor Lajos: [ismerteti] Petőfi, a vándorszínész / Fekete Sándor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969. - 219 p. - (Irodalomtörténeti Füzetek : 64. sz.). Ism: Kántor Lajos - 14:1 (1970) 223-225. Sz.

Karsay Erzsébet: Adalékok a szórend vizsgálatának módszertani kérdéseihez Mikszáth nyelve alapján / Karsay Erzsébet. - 14:1 (1970) 151-158. Kk.

Kelemen Béla: Alexandru Graur akadémikus hetvenéves / Kelemen Béla. - 14:2 (1970) 391-392. H.

Kelemen Béla: [ismerteti] Anyanyelvünk életéből : Válogatott tanulmányok, cikkek I. / Szabó T. Attila. - Bukarest : Kriterion Kiadó, 1970. - 574 p. Ism: Kelemen Béla - 14:2 (1970) 381-383. Sz.

Kicsi Antal: Tompa László és a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság / Kicsi Antal. - 14:2 (1970) 349-356. Kk.

Kósa Ferenc: [ismerteti] XVI. századi nyugat-dunántúli missilisek helyesírásáról / Egriné Abaffy Erzsébet. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969. - 71 p. - (Nyelvtudományi Értekezések : 62 sz.). Ism: Kósa Ferenc - 14:1 (1970) 215-216. Sz.

Láng Gusztáv: [ismerteti] Kuncz Aladár / Pomogáts Béla. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1968. - (Irodalomtörténeti Füzetek : 61.sz.). Ism: Láng Gusztáv - 14:1 (1970) 221-223. Sz.

Losonczi Gyula: [ismerteti] Studii şi materiale de onomastică. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romănia, 1969. - 221 p. Ism: Losonczi Gyula - 14:1 (1970) 205-207. Sz.

Márton Gyula: Egy abszolút sűrűségű ponthálózattal készülő tájnyelvi atlasz tanuságaiból / Márton Gyula. - 14:1 (1970) 9-25. T.

Márton Gyula: Adatok egy szánalkatrész nevének ismeretéhez a romániai magyar nyelvjárásokban. / Márton Gyula. - 14:2 (1970) 243-256. T.

Máthé Jakab: A felszíni- és a mélystruktúra kérdése a generatív transzformációs grammatikában / Máthé Jakab. - 14:2 (1970) 273-288. T.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék