csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1980: 41 tétel lapozás: 1-30 | 31-41

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Cseke Péter: A Termés szerepe Horváth István világszemléletének alakulásában / Cseke Péter. - 24:1 (1980) 3-16. T.

Cseke Péter: A Termés szerepe Horváth István világszemléletének alakulásában II. / Cseke Péter. - NyIrK 24:1 (1980) 3-16. - 24:2 (1980) 145-155. T.

Dávid Gyula: [ismerteti] Petőfi a szlovákoknál / Csukás István. - Bratislava : Madách, 1979. - 252 p. Ism: Dávid Gyula - 24:2 (1980) 227-228. Sz.

Gabriel, Vasiliu: [ismerteti] Individualitatea limbii române între limbile románice / Alexandru Nicolescu. - Bucureşti : Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 1978. - 333 p. 24:1 (1980) 122. Sz.

Gálffy Mózes: Mondatátszövődés a Marosmagyarói nyelvjárásban / Gálffy Mózes. - 24:2 (1980) 205-212. Kk.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Tanulmányok a regionális köznyelviség köréből / Szerk.: Imre Samu. - Budapest : Akadémiai Kiadó. - (Nyelvtudományi Értekezés : 100.). Ism: Gálffy Mózes - 24:1 (1980) 118-121. Sz.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok / Szerk.: Hajdú Mihály. - 1,2,3 (1980). Ism: Gálffy Mózes - 25:2 (1981) 233-236. Sz.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] Magyar Személynévi Adattárak - Magyar Névtani Dolgozatok / Szerk.: Hajdú Mihály. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1974-1978. - Két különálló sorozat, eddig 25 füzete jelent . Ism: B. Gergely Piroska - 24:1 (1980) 122-125. Sz.

Istrate, Ion: [ismerteti] Istoria literaturii române - studii / [Összeáll.:]Zoe Dumitrescu Buşulenga. - Bucureşti : Ed. Acad. Rep. Soc. România, 1979. - 327 p. - Gyűjteményes kötet. Ism: Ion Istrate - 24:1 (1980) 114-115. Sz.

Janitsek Jenő: Erdőfüle helynevei / Janitsek Jenő. - térkép 1 db. Szójegyzék és településtörténeti bevezető. - 24:1 (1980) 98-103. Ad.

Kabán Annamária: Melius Juhász Péter Herbáriuma magyar növényneveinek nyelvi változata / Kabán Annamária. - Melius Péter, Herbárium(Bukarest, 1978) c. tanulmány egyik fejezetének kiegészítője. - 24:1 (1980) 81-88. Kk.

Kántor Lajos: Szabédi László és a Termés / Kántor Lajos. - Termés folyóirat 1942-1944-ig Kolozsvárott jelent meg negyedévenként. - 24:2 (1980) 135-144. T.

Károlyi Dénes: [ismerteti] Kőrösi Csoma Sándor indulása / Csetri Elek. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1979. - 307 p. Ism: Károlyi Dénes - 24:2 (1980) 231-234. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Vocabularul românesc contemporan : Schită de sistem. / Vasile şerban, Ivan Evscev. - : Ed. Facla, 1978. - 299 p. Ism: Kelemen Béla - 24:1 (1980) 117-118. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Arta evocării la Sadoveanu / G. J. Tohăneanu. - Timişoara [Temesvár] : Editura Facla, 1979. - 268 p. Ism: Kelemen Béla - 24:2 (1980) 236-237. Sz.

Kozma Dezső: Egy műfaj változásai : (A századforduló néhány novellatípusa) / Kozma Dezső. - 24:1 (1980) 17-29. T.

Köllő Károly: Benedek Elek három levele írói munkásságáról / Közli: Köllő Károly. - 24:1 (1980) 89-91. Ad.

Köllő Károly: Gyulai Pál irodalmi levelezéséből / Közli: Köllő Károly. - 24:2 (1980) 220-223. Ad.

Köllő Károly: Petőfi în literatura română (1849-1973) : Bibliografie critică / Dorothea Sasu-Zimmermann. - Bucureşti : Ed. Kriterion, 1980. - 348+ 3 p. Ism: Köllő Károly - 25:2 (1980) 225-227. Sz.

Marosi Ildikó: Németh László egy levele / Közli: Marosi Ildikó. - 24:2 (1980) 219-220. Ad.

Mózes Huba: A Brassói Lapok irodalomszolgálata 1927-1940 között / Mózes Huba. - A lapban ezidő alatt publikált írók neveit és a lap számát tünteti fel. - 24:1 (1980) 59-68. Kk.

Mózes Huba: Irodalomtörténet - 1979. : (Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott sajtóbibliográfiája) / Közli: Mózes Huba. - 24:1 (1980) 91-98. Ad.

Mózes Huba: A romániai magyar írói tömörülések történetéből / Mózes Huba. - A különböző irodalmi társaságok bibliográfiája. - 24:2 (1980) 189-200. Kk.

Mózes Huba: [ismerteti] Dicţionarul literaturii române de la origini pînă la 1900. - Bucureşti : Ed. Acad. Rep. Soc. România, 1979. - XXXII + 976 p. - Lexikon. Munkaközösség összeállítása. Ism: Mózes Huba - 24:2 (1980) 231. sz.

Murádin László: Nyelvföldrajzi adatok a magyar parasztság rétgazdálkodásának szókincséhez / Murádin László. - 24:1 (1980) 43-57. T.

Murádin László: Az e/ë fonémakülönbség megléte és megoszlása a romániai magyar nyelvjárásokban / Murádin László. - térkép: csángó, székely, kalotaszegi, szilágysági, ny.-i. - 24:2 (1980) 169-187. T.

Murvai Olga: A műalkotás belső felépítettségének szemiotikai vizsgálatához / Murvai Olga. - 24:1 (1980) 31-42. T.

Nagy Mária, J.: [ismerteti] A nominális szerkesztésmód a magyar impresszionista szépirodalomban / Dobos B. Magdolna. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1979. - 141 p. Ism: J. Nagy Mária - 24:2 (1980) 238-239. Sz.

Pozsonyi Ferenc: A hajdúkkal induló lány balladájának újabb változatai / Pozsonyi Ferenc. - 24:1 (1980) 69-80. Kk.

Salamon Ida: Nagyiratos magyar helynevei / Salamon Ida. - 24:2 (1980) 223-225. Ad.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék