csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1972: 46 tétel lapozás: 1-30 | 31-46

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Binder Pál: A magyar folnagy és a román fănogiu tisztségnévről / Binder Pál. - Feudalizmus kori tisztségnév (tulajdonnév) Erdélyben. - 16:1 (1972) 95-104. Kk.

Bustya Endre: A Kányádi Töredék. Nyelvi emlék a XVI. századból / Bustya Endre. - Hasonmás fényképfelvételek. - 16:2 (1972) 295-305. Kk.

Csetri Elek: [közli] Gyarmathi Sámuel életrajzához / Közli: Csetri Elek, Dani János. - Melléklet: levelek, okirat. - 16:2 (1972) 341-353. Ad.

Dani János: [közli] Gyarmathi Sámuel életrajzához / Közli: Csetri Elek, Dani János. - Melléklet: levelek, okirat. - 16:2 (1972) 341-353. Ad.

Dombi Erzsébet, P.: A szinesztézia grammatikai formái / P. Dombi Erzsébet. - 16:1 (1972) 37-50. T.

Engel Károly: [ismerteti] Scrieri inedite / Ion Budai-Deleanu ; Kiadta, írta: Iosif Pervain. - Cluj : Editura Dacia, 1970. - 236 p. Ism: Engel Károly - 16:1 (1972) 173-174. Sz.

Engel Károly: [ismerteti] Széphalom : (1927-1944) Irodalmi és tudományos folyóirat : Repertorium / Összeáll.: Lisztes László, Palotás Gyuláné. - Szeged : A József Attila Tudományegyetem Könyvtárának Kiadványa, 1970. - (Új sorozat 1. sz.). Ism: Engel Károly - 16:1 (1972) 177. Sz.

Engel Károly: [ismerteti] Eszmei és irodalmi találkozások : Tanulmányok a magyar-francia irodalmi kapcsolatok történetéből / Szerk.: Köpeczi Béla, Sőtér István. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 571 p. Ism: Engel Károly - 16:1 (1972) 178-.179. Sz.

Engel Károly: [ismerteti] Amintiri din închisoare : Insenanări contimporane şi autobiografice / Valeriu Branişte ; Bev. írták: Miron Constantinescu, Alexandru Porteanu. - Bucureşti : Editura Minerva, 1972. - 610 p. Ism: Engel Károly - 16:2 (1972) 368-370. Sz.

Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar Színjátszó Társulat 1810-1821 között / Enyedi Sándor. - 16:1 (1972) 65-80. T.

Fejér Miklós: Zabola helynevei / Fejér Miklós. - 16:1 (1972) 131-138. Ad.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata : (magyar szövegek alapján) / Deme László. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 406 p. - (Nyelvészeti Tanulmányok : 15.). Ism: Gálffy Mózes - 16:2 (1972) 359-361. Sz.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] A finn nyelvtudomány újabb eredményeiről / B. Gergely Proska. - 16:1 (1972) 179-186. Sz.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] A finnugor nyelvtudományi kutatások főbb eredményei Finnországban : (1960-1970) / B. Gergely Piroska. - 16:2 (1972) 372-378. Sz.

Gyimesi Éva, Cs.: Szempontok a tárgyias-intellektuális stílus vizsgálatához / Cs. Gyimesi Éva. - NyIrK 14:1 (1970) 141-149. - 16:2 (1972) 199-210. T.

Kelemen Béla: [ismerteti] Interferenţe lingvistice : Din istoria relaţiilor lingvistice cu alte ştiinţe. / Sorin Stati. - Bucureşti : Editura ştiinţifică, 1971. - 287 p. Ism: Kelemen Béla - 16:1 (1972) 157-159. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Tratat de lingvistică generală / Szerk.: Al. Graur, S. Stati, Lucia Wald. - Bucureşti : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971. - 558 p. Ism: Kelemen Béla - 16:2 (1972) 355-356. Sz.

Kelemen Béla: [ismerteti] Elemente neologice în graiul Maramureşean / Gheorghe Pop. - Cluj : Editura Dacia, 1971. - 225p. + 16 p. képes melléklet. Ism: Kelemen Béla - 16:2 (1972) 356-357. Sz.

Kovácsné József Magda: Kápolnásfalu ragadványnevei / Kovácsné József Magda. - NyIrK 16:1 (1972) 115-120. - 17:2 (1973) 303-311. Kk.

Lőrinczi Réka: Az ángy és meny rokonsági elnevezés jelentéseinek kérdéséhez / Lőrinczi Réka. - 16:1 (1972) 105-114. Kk.

Lőrinczi Réka: A kisebbik asszonyom, öregebbik asszonyom típusú rokonsági elnevezések kérdéséhez / Lőrinczi Réka. - NyIrK 16:1 (1972) 105-115. - 17:2 (1973) 221-236. T.

Lőrinczi Réka: Magyar rokonsági elnevezések / J. Lőrinczi Réka. - NyIrK 16:1 (1972) 105-14.; 17:2 (1973) 221-36. - 23:1 (1979) 45-58. T.

Márton Gyula: A háromszéki tájszólás veláris magánhangzói II. : Az o. - A tanulmány első része: NyIrK 14:1 (1972) 5-22. - 16:2 (1972) 211-230. T.

Márton Gyula: [ismerteti] A mai magyar nyelvjárások rendszere / Imre Samu. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. - 394 p. Ism: Márton Gyula - 16:1 (1972) 160-166. Sz.

Máthé Gábor: Lukács Györgynek "A regény elmélete" című és az ezt megelőző művei / Máthé Gábor. - 16:1 (1972) 51-64. T.

Máthé Jakab: [ismerteti] Általános és magyar jelentéstan / Károly Sándor. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1970. - 414 p. Ism: Máthé Jakab - 16:1 (1972) 167-171. Sz.

Máthé József: [közli] Áprily Lajos tíz levele Tompa Lászlóhoz / Közli: Máthé József. - NyIrK 16:2 (1972) 328-37. - 20:1 (1976) 98-102. Ad.

Máthé József: [közli] Áprily Lajos húsz levele Tompa Lászlóhoz / Közli: Máthé József. - 16:2 (1972) 327-337. Ad.

Mózes Huba: [közli] Brassai Viktor versmondó művészete. A korabeli sajtó tükrében / Közli: Mózes Huba. - 16:1 (1972) 139-141. Ad.

Murádin László: Adalékok a népi gyermekjátékok szókincséhez / Murádin László. - M.L. NyIrK 15:2 (1972) 316-9. - 29:2 (1985) 135-148. T.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék