csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1969: 68 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-68

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Abafáy Gusztáv: [közli] Irodalmi levelezések II. / Közli: Abafáy Gusztáv. - 13:2 (1969) 350-353. Ad.

Antal Árpád: A falusi lakosság olvasókörei a reformkorban : (Adatok Brassai Sámuel népnevelő munkásságához) / Antal Árpád. - hm: Dankovits Ádám NyIrK 12: (1968) 99-103. - 13:2 (1969) 315-322. Kk.

Balogh Dezső: [ismerteti] Helyesírási Tájékoztató / Gálffy Mózes, Kelemen Béla, Márton Gyula. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1969. - 407 p. - Szótár a korábbiak figyelembevételével. Ism: Balogh Dezső - 13:2 (1969) 378-379. Sz.

Benkő Samu: [ismerteti] Vásárhelytől a Fényes Portáig : Emlékiratok, levelek / Borsos Tamás ; Sajtó alá rendezte, bev. tanulmányt és jegyz. írta: Kacziány László. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1968. Ism: Benkő Samu - 13:2 (1969) 389-392. Sz.

Benkő Samu: [ismerteti] Fegyver alatt : Naplójegyzet / Wass Pál ; Sajtó alá rendezte, bev. tanulmányt és a jegyz. írta: Csetri Elek. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1968. - A karbonári-mozgalom erdélyi visszhangja. Ism: Benkő Samu - 13:2 (1969) 389-392. Sz.

Bura László: Iriny lakósainak ragadványnevei / Bura László. - Szójegyzék. - 13:1 (1969) 147-150. Ad.

Csák László: [ismerteti] Fonostatistica limbii române / Alexandra Roceric-Alexandrescu. - [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968. - 173 p. Ism: Csák László, Titiana Suciu - 13:1 (1969) 177-173. Sz.

Csetriné Lingvai Klára: [közli] Gyarmathy Zsigmondné irodalmi levelezéséből / Közli:Csetriné Lingvai Klára. - 13:1 (1969) 162-169. Ad.

Engel Károly: [közli] Bitay Árpád és Kristóf György levelezéséből / Közli: Engel Károly. - 13:1 (1969) 158-162. Ad.

Engel Károly: [ismerteti] Lettres de Romain Rolland á Marianne Czeke dans la bibliothéque de l’Académie des sciences de Hongrie / Györgyi Sáfrán. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1966. - 195 p. - (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei : 48.). - 43 levél sajtó alá rendezése. Ism: Engel Károly - 13:1 (1969) 191-192. Sz.

Engel Károly: [ismerteti] Tudománnyal és cselekedettel / Vita Zsigmond. - Bukerest : Irodalmi Könyvkiadó, 1968. - 304 p. Ism: Engel Károly - 13:2 (1969) 388-389. Sz.

Faragó József: "A lány átka" lozsádi népballadája / Faragó József. - 13:2 (1969) 323-330. Kk.

Gabriel, Vasiliu: [ismerteti] H. Tiktin, omul şi opera / I. Rizescu. - Bucuresşti : Editura ştiinţifică, 1921. - 185 p. Ism: Vasiliu Gabriel

Gabriel, Vasiliu: [ismerteti] Studii şi materaile privitoare la formarea cuvintelor în limba română Vol. al V-lea / Felelős szerk.: Al. Graur, Mioara Avram. - [Bucureşti] : Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1969. - 231 p. Ism: Vasiliu Gabriel - 13:2 (1969) 381-382. Sz.

Gálffy Mózes: Leányul: Legényül- leánta: legénte, leántai: legéntei / Gálffy Mózes. - 13:1 (1969) 85.91. Kk.

Gergely Piroska, B.: Inaktelke mai személynévrendszere I. / Gergely Piroska. - Kalotaszegi nyelvjárás. - 13:1 (1969) 33-44. T.

Gergely Piroska, B.: [ismerteti] A magyar nyelv története és rendszere : A debreceni nemzetközi nyelvészkongresszus előadásai. / Szerk.: Imre Samu, Szathmári István. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967. - 589 p. Ism: B. Gergely Piroska, J, Nagy Mária, Teiszler Pál, Zsemlyei János - 13:1 (1969) 178-185. Sz.

Jakó Zsigmond: A XVIII. század eleji román művelődési élet és a korai német felvilágosodás kapcsolatai Köleséri Sámuel levelezésének tükrében kapcsolattörténeti kutatásaink módszertani kérdéseihez / Jakó Zsigmond. - Köleséri S. szebeni orvos levelezése a hazai felvilágosodás kezdeteiről és az erdélyi művelődési életről. - 13:1 (1969) 55-66. T.

Jancsó Elemér: A felvilágosodás kora magyar irodalmára vonatkozó irodalomtörténetírás újabb eredményei / Jancsó Elemér. - 22 irodalomtörténeti munka rövid ismertetése. - 13:2 (1969) 307-313. Kk.

Jancsó Elemér: [közli] Jancsó Béla, Kuncz Aladár és Szenczi László levelezéséből / Közli: Jancsó Elemér. - A két világháború közötti romániai magyar irodalom történetének ismeretéhez nyújt új adatokat. - 13:1 (1969) 155-158. Ad.

Jancsó Elemér: [közli] Irodalmi levelezések I. / Közli: Jancsó Elemér. - 13:2 (1969) 347-349. Ad.

Janitsek Jenő: Magyarhermány helynevei / Janitsek Jenő. - Szójegyzék. - 13:1 (1969) 150-155. Ad.

Janitsek Jenő: Nagy- és Kisbacon helynevei / Janitsek Jenő. - Szójegyzék és rövid helytörténeti adatok. - 13:2 (1969) 340-347. Ad.

Janitsek Jenő: Bibarcfalva és Bodos helynevei / Janitsek Jenő. - Bodosi térkép, bibarcfalvai térkép, NyIrK.13:2 (1969) és rövid településtörténeti bevezetővel. - 14:2 (1970) 364-371. Ad.

Janitsek Jenő: Vargyas helynevei / Janitsek Jenő. - + 1 térkép. - NyIrK 13:1,2 (1969) Szójegyzék, és rövid heytörténeti adatok. Térkép. - 15:2 (1971) 347-361. Ad.

Janitsek Jenő: Középajta, Szárazajta és Zalánpatak helynevei / Janitsek Jenő. - NyIrK 13:1 (1969) 151. Szójegyzék, és rövid településtörténeti bevezető. - 17:1 (1973) 162-175. Ad.

Janitsek Jenő: Bölön helynevei / Janitsek Jenő. - NyIrK 13:1 (1969) 151. - 20:2 (1976) 192-197. Ad.

Kántor Lajos: A " tiszta" epika felborulása : A századforduló novellisztikájának kérdéséhez / Kántor Lajos. - 13:1 (1969) 123-131. Kk.

Kántor Lajos: [ismerteti] Egy erdélyi novellista. Petelei István / Kozma Dezső. - Bukarest : Irodalmi Könyvkiadó, 1969. - 141 p. Ism: Kántor Lajos - 13:2 (1969) 385-388. Sz.

Kelemen Béla: Emil Petrovici : 1899. jan. 4- 1968. okt. 7. / Kelemen Béla. - arckép-fénykép . - 13:1 (1969) 7-8.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék