csikai valéria
Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990

 

       bibliográfiák   » Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1957-1990
    év 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  intézménymutató a b c d e f g h i j k l m n p r s t u v  
  tárgymutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  földrajzi mutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű szűkítés -  
  1984: 37 tétel lapozás: 1-30 | 31-37

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 


Balogh Dezső: [ismerteti] Apor Péter helyesírása és nyelvének hangállapota / Kósa Ferenc. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1983. - 171 p. Ism: Balogh Dezső - 28:1 (1984) 94-95. Sz.

Bíró Zoltán: Vizuális nyelv az anyanyelvi nevelésben / Bíró Zoltán. - 28:2 (1984) 127-136. T.

Csetri Elek: " Kacsóh Pongrác tanulmányai Kolozsváron / Csetri Elek. - 28:2 (1984) 141-146. Kk.

Csetri Elek: "Európai, sőt a világ embere" : Kőrösi Csoma Sándor születésének kétszázéves évfordulója / Csetri Elek. - 28:1 (1984) 3-8. T.

Csomortáni Magdolna: Érkörtvélyes helynevei / Csomortáni Magdolna. - 1 térkép. - 28:1 (1984) 76-78. Ad.

Demény István Pál: A vogul hősi epika / Demény István Pál. - NyIrK 28:1 (1984) 23-32. - 27:2 (1983) 115-124. T.

Gálffy Mózes: [ismerteti] Szavak szineváltozása / Murádin László ; Bev. írta: Sütő András. - Kolozsvár : Dacia Könyvkiadó, 1983. - 271 p. Ism: Gálffy Mózes - 28:1 (1984) 95-97. Sz.

Janitsek Jenő: Máramarosi helynevek / Janitsek Jenő. - 1 térkép. - 28:1 (1984) 70-76. Ad.

Józsa Mária: [ismerteti] Direcţii in critica şi poetica franceză contemporană : Colectivul Catedrei de limba franceză al Universităţii din Iaşi. - Iaşi : Junimea, 1985. - 344 p. - Tanulmánykötet a nyelvtudomány és az irodalomtudomány számos területét érinti. Ism: Józsa Mária - 28:2 (1984) 180-183. Sz.

Katona Ádám: Az elfelejtett György Lajos / Katona Ádám. - 28:2 (1984) 103-112. T.

Keszeg Vilmos: [ismerteti] Balázs Ferenc / Mikó Imre, Kicsi Antal, Horváth Sz. István. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1983. - 288 p. - Monográfia. Ism: Keszeg Vilmos - 28:1 (1984) 82-83. Sz.

Kósa Ferenc: A hangérték nélküli y, c és j történetéhez / Kósa Ferenc. - 28:2 (1984) 147-152. Kk.

Kozma Dezső: [ismerteti] Sajtó, kritika, irodalom / Mózes Huba. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1983. - 176 p. Ism: Kozma Dezső - 28:1 (1984) 85-86. Sz.

Kötő József: A nagybányai hivatásos színimozgalom krónikája : (1918-1940) / Kötő József. - 28:2 (1984) 113-120. T.

Lázok János: Évek és hazajáró lelkek Sütő András trilógiájában / Lázok János. - Három dráma Buk. Kriterion, 1978. - 28:2 (1984) 137-140. Kk.

Mózes Huba: Irodalomtörténet - 1983. : Magyar irodalomtörténeti vonatkozású írások válogatott bibliográfiája / Összeáll.: Mózes Huba. - 28:2 (1984) 162-170. Ad.

Mózes Huba: [ismerteti] Magyar irodalom románul : Könyvészet 1830-1970. / Réthy Andor, Váczy Leona ; Bev. írta, szakellenőrizte: Köllő Károly. - Bukarest : Kriterion Kiadó, 1983. - 1064 p. Ism: Mózes Huba - 28:1 (1984) 79-82. Sz.

Mózes Huba: [ismerteti] Magyar-román filológiai tanulmányok / Szerk.: Nagy Béla. - Budapest : ELTE Sokszorosító üzem, 1984. - 541 p. Ism: Mózes Huba - 28:2 (1984) 183-184. Sz.

Murádin László: A zárt î (~i)-zés erdélyi elterjedtsége / Murádin László. - 28:1 (1984) 33-54. T.

Murádin László: A be igekötő nyelvjárási alakjai / Murádin László. - 28:2 (1984) 153-155. Kk.

Murvai László: Dsida Jenő levelei Bárd Oszkárhoz / Közli: Murvai László. - 28:1 (1984) 63-70. Ad.

Nagy Jenő: [ismerteti] Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig / Mollay Károly. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1982. - 644 p. + 20 rajz és képillusztráció. - (Nyelvészeti Tanulmányok : 23. kötet.). Ism: Nagy Jenő - 28:1 (1984) 88-93. Sz.

Pethő Ágnes: Filmtechnikai elemek József Attila Nyár című versének szerkezetében / Pethő Ágnes. - 28:1 (1984) 55-58. Kk.

Rab János: Néhány gyergyói földrajzi név értelmezéséhez / Rab János. - 28:1 (1984) 59-61. Kk.

Szabó György: Bod Péter ismeretlen feljegyzései Bardocszékről / Közli: Szabó György. - 28:2 (1984) 158-162. Ad.

Szabó Gyula, Gy.: Albis és Érbogyoszló helynevei / Gy. Szabó Gyula. - 28:2 (1984) 174-178. Ad.

Szabó Zoltán: Mikszáth Kálmán: A néhai bárány : (Stilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alapon) / Szabó Zoltán. - 28:2 (1984) 121-126. T.

Szabó Zoltán: [ismerteti] Text, Situation, Textsorte / Friedemann Lux. - Tűbingen : Gunter Narr Verlag, 1981. - 391 p. Ism: Szabó Zoltán - 28:1 (1984) 97-98. Sz.

Szabó Zoltán: [ismerteti] Teremtett világ - Rendhagyó bevezetés az irodalomba / Cs. Gyimesi Éva. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1983. - 187 p. Ism: Szabó Zoltán - 28:2 (1984) 179-180. Sz.

Szász Lőrinc: [ismerteti] Dictionar de proverbe român-maghiar; Dictionar de proverbe maghiar-roman I-II. / István Vöő. - Bucureşti : Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, 1978; 1984. - 146 p.; 162 p. - Közmondások és szólások gyűjteménye magyar-román; román-magyar. Ism: Szász Lőrinc - 28:2 (1984) 186-188. Sz.

kapcsolódó
»  a repertóriumról
további repertóriumok

» A Székely Nemzeti Múzeum periodika katalógusa
» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Figyelő repertórium
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Haladás repertórium 1911–1912
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Művészet – Új Élet – Erdélyi Figyelő (1958–1996)
» Nagyvárad / Szabadság repertórium 1920–1938
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Új Élet repertórium 1958–1969
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék